Fortsätt handla BETALA kundvagn

GDPR

Vi respekterar din integritet och behandla dina personuppgifter endast för det ändamål som du har angett och i enlighet med personuppgiftslagen och telelagen. BR>
1. Företagsuppgifter
Företagsnamn: The Little Green Bag BV
Adress: Karel Doormanweg 41
Postnummer: 3115 JD
Ort: Schiedam
Land: Nederländerna

Telefonnummer: +31 10 435 41 03
Webbplats: https://www.thelittlegreenbag.se

Organisationsnummer KvK: 61971448
VAT-nummer: NL854573148B01

2. E-post
Vid inhämtning av din e-postadress för andra ändamål än i samband med ett avtal, används den inte för överföring av icke begärd kommunikation om inte du har godkänt det.

3. Postadress
Vi använder din postadress (såsom mottagen i samband med försäljning) för att skicka reklaminformation om produkter och tjänster. Om du inte vill ta emot sådan reklam, kan du kontakta oss på adressen nedan.

4. Telefon
Vi använder ditt telefonnummer inte för kommersiella ändamål.

5. Övriga personuppgifter
Vi använder övriga personuppgifter endast (genom cookies, avläsning av tillbehörsutrustning eller på annat sätt) om:
1. Bearbetning av uppgifterna är nödvändig för:
a. Genomförandet av ett avtal som ingåtts med dig;
b. fullgörande av en offentlig plikt;
c. försvar av vår legitima intressen (om inte dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter har företräde framför detta intresse), eller;
2. du har gett samtycke till bearbetningen i samband med inhämtningen av uppgifterna.

Vi sparar dina uppgifter i alla fall inte längre än vad som är nödvändigt för bearbetningen av de ändamål för vilka de samlades in. BR>
6. Särskilda personuppgifter
Som en del av erbjudandet av produkter och tjänster som kan intressera dig, kan vi lämna ut information om personer som har gjort sina uppgifter tillgängliga, till organisationer som vi har ett avtal med, när det är nödvändigt;
a. För genomförandet av ett avtal som ingåtts med dig;
b. För fullgörandet av allmän plikt;
c. Till försvar av våra legitima intressen om inte dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter har företräde framför dessa intressen.

Om ovanstående skäl inte är tillämpliga, kommer vi att be om ditt samtycke innan uppgifterna delas med tredje part.

För mer information hänvisar vi till "Sekretesspolicyn" av:
a. Criteo: http://www.criteo.com/privacy/
b. Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

7. Säkerheten i samband med överföring och mottagande av uppgifter
a. Om vi ??överför eller tar emot dina uppgifter på vår webbplats använder vi alltid krypteringstekniker som erkänns som standard inom IT-sektorn.
b. Om vi ??tar emot eller överför särskild känslig information som t.ex. finansiell information använder vi en säker server. Du kommer att underrättas via ett fönster som visas på vår webbplats (pop-up);
c. Vi har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika förlust, missbruk av, eller förhindra förändring av information som vi tar emot på vår webbsida;

8. Säkerhets av datalagring
Säkerhetskriterier
a. På sidan där du anger personlig information används av en säker anslutning.
b. Vi lagrar så lite uppgifter som möjligt om våra kunder och ser till att det inte lagras några som helst särskilt känsliga personuppgifter i vår databas, såvida det inte är nödvändigt.

9. Åtkomst till dina uppgifter
På begäran kan vi meddela våra besökare som besöker vår webbplats om vilka personuppgifter vi lagrar som gäller dem. Felaktiga uppgifter kan korrigeras, kompletteras eller tas bort. Om du vill önskar att få tillgång till denna information, eller om du vill ändra dina personuppgifter kan du kontakta oss på adressen nedan.

10. Kontakt
Om du har synpunkter beträffande vår integritetspolicy, vänligen kontakta:
a. På följande telefonnummer: 0031 10 435 41 03

Denna sekretesspolicy kan ändras när som helst. Vi kommer att publicera sådana ändringar och i förekommande fall, informera dig via e-post.